Súkromné špeciálno-pedagogické vzdelávacie centrum

Špeciálno-pedagogické intervencie

Logopedické intervencie

Vzdelávanie


 
Naši klienti

Pracujeme prevažne s detičkami od 5 rokov až do 15 rokov. Sme zameraný na potreby dieťaťa v aktuálnom čase. Najčastejšie pracujeme s deťmi s diagnózami ako poruchy učenia,NKS, ADHD, autizmus, mentálne znevýhodnenie. 

O nás

Sme špeciálnopedagogické vzdelávacie centrum, ktoré sa snaží pomôcť deťom na ceste za vzdelaním. Naším cieľom je komplexný pohľad na dieťa psychologičky a špeciálnej pedagogičky, logopedičky a arteteraputky. Poradenstvo, terapie, stimulácie, reedukácie, týkajúce sa nielen priamo dieťaťa, ale v prípade záujmu, poradenstvo vo všetkých oblastiach, ktoré diagnóza dieťaťa ovplyvňuje, či už rodina, škola, škôlka. Pri každom dieťati spájame pohľad špeciálnej pedagogičky, logopedičky, prípadne iných odborných zamestnancov, aby sme rodine poskytli komplexný prístup k danej problematike. 

 To, čo nás spája a je zároveň aj našou hlavnou náplňou v centre, je práca s dieťaťom. Práca s dieťaťom vzhľadom na diagnózu, školu, rodinu.  V centre vedieme individuálne hodiny, ale aj skupinové stimulačné hry.  

© Copyright edu-spec.sk