Eľkonin

MÁTE DOMA PREDŠKOLÁKA

ALEBO DIEŤA S ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU?

 Práve pre Vaše dieťa je určený

KURZ PRE DETI

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina

Stimulačná skupina pre deti v predškolskom veku a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Kurz je zameraný na rozvoj fonematického uvedomovania, grafomotorických zručností, jemnej motoriky, pamäte a zároveň pozornosti, ktoré deti potrebujú mať osvojené pri nástupe do školy.

KEDY?: 1x do týždňa , (medzi stretnutiami deti vypracujú úlohy na doma)

Počet stretnutí: 20

Maximálny počet na jednu skupinu: 4 deti

Začíname v septembri, program je dlhodobý - počas väčšej časti školského roka.

Cena potrebného šlabikára je cca 20 euro. Cena jedného stretnutia 20 eur.

Prihlásenie a viac info u lektorky:

 PhD., Mgr. Lucia Dravecká-logopedička

info@edu-spec.sk

 

Kontaktujte nás© Copyright edu-spec.sk